Studium

Realizace projektu „Nanotechnologie“ (poskytnutého MŠMT, ROZP2006/411) umožnila VŠB‑TUO jako první VŠ v České republice akreditaci nového bakalářského a navazujícího magisterského programu s názvem Nanotechnologie, které jsou  od akademického roku 2007/2008 vyučovány jako celouniverzitní studijní program. V roce 2012 byla zahájena také výuka doktorského studijního programu ve stejném oboru. CNT zajišťuje podstatnou část výuky tohoto studijního programu všech tří stupňů studia. Dále zabezpečuje výuku dalších předmětů s chemickým zaměřením pro tři fakulty (FS, FMMI a HGF), především pro studijní obory Pozemní stavitelství, Chemická metalurgie, Výpočetní vědy, Environmentální inženýrství aj. Studenti mají v laboratořích k dispozici moderní přístrojovou techniku a výuka v praktických cvičeních vhodně doplňuje teoretické poznatky předmětů zaměřených na chemii, přípravu a charakterizaci nanostrukturovaných materiálů. V rámci dvou evropských projektů: Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO (reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468) a Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664) bude stávající přístrojová technika do roku 2020 postupně doplněna o řadu sofistikovaných zařízení umožňujících provedení speciálních pozorování a měření. Součástí výuky je zapojení studentů do řešení projektů a praktických požadavků průmyslových podniků, jejichž výrobní činnost je zaměřena nejen na oblast nanotechnologií.

 

 

 

Letní škola "Functionalized nanocomposites and nanomaterials"

Ve dnech 9.-13. července 2018 se konala 1. mezinárodní letní škola "Functionalized nanocomposites and nanomaterials" pro studenty magisterského a doktorského studia. Letní škola nabízí hlubší pohled na problematiku nanokompozitních materiálů, zejména na bázi uhlíku, jejich přípravu, vlastnosti a charakterizaci. Pozornost byla věnována i nanobezpečnosti. Součásti výuky budou exkurze do dvou českých firem zabývajících se nanotechnologiemi.

 

Mobility

Studenti všech tří studijních programů mohou v rámci řady projektů absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách v Evropě, Americe i Asii. Záleží jen na nich, který výměnný program a univerzitu si vyberou. Absolvované předměty na zahraniční univerzitě jsou pak součástí jejich osobního studijního plánu.

 

 

Číst dále

Obhájené závěrečné práce