Organické analýzy

 

Ing. Zdenek Lacný 


Lucie Bravencová
Ing. Mgr. Cvejn Daniel, Ph.D.
Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
RNDr. Hana Otoupalíková
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Ing. Ondřej Dutko - interní doktorand
Ing. Kateřina Škrlová - interní doktorand

Výzkumné zaměření:

  • příprava a testování sorbetů, katalyzátorů a fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů a organického uhlíku,
  • vývoj nových analytických aplikací v oblasti chromatografických technik.

V rámci analytického servisu Oddělení organické analýzy zajišťuje:

  • kvalitativní a kvantitativní stanovení organických látek plynovou a kapalinovou chromatografií včetně MS a MS/MS stanovení,
  • kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí iontové chromatografie,
  • pyrolýzní chromatografii,
  • analýzu emisní po odběrech,
  • analýzu paliv,
  • analýzu vod,
  • přípravu a separaci vzorků pro organickou analýzu,
  • obecnou a praktickou výukovou a školící činnost v oblasti instrumentální organické analýzy.